Resposta a la carta de la PAH

Queridas compañeras, queridos compañeros de la PAH Ante todo gracias por vuestra carta. Para mí demuestra que la PAH sigue atenta y vigilante, en plena forma, haciendo lo que tiene que hacer y para lo que nació: exigir soluciones a la vulneración de un derecho tan básico como es el derecho a la vivienda. Ante eso, no hay excusas, no hay justificaciones, no vale ampararse en la complejidad del problema ni echar pelotas fuera. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora con más fuerza y convicción que nunca: sin una ciudadanía organizada y exigente, no sólo no habrá cambio real, tampoco una democracia digna de ese nombre.

Estimades companyes, estimats companys de la PAH

Abans de res gràcies per la vostra carta. Per mi demostra que la PAH segueix atenta i vigilant, en plena forma, fent el que ha de fer i pel que va néixer: exigir solucions a la vulneració d'un dret tan bàsic com és el dret a l'habitatge. Davant això, no hi ha excuses, no hi ha justificacions, no val emparar-se en la complexitat del problema ni tirar pilotes fora.

Ho he dit moltes vegades i ho repeteixo ara amb més força i convicció que mai: sense una ciutadania organitzada i exigent, no només no hi haurà canvi real, tampoc una democràcia digna d'aquest nom. Tot i estar en un govern en minoria, en un clima electoral continu que fa difícils els acords en benefici de la ciutat, i en un dia a dia sense treva ni descans en què ens falten hores i ens deixem la pell per tirar endavant les nostres propostes, ni un sol dia m'he penedit de ser alcaldessa de Barcelona. I no m'he penedit precisament perquè sóc conscient d'estar vivint un moment històric, en el qual està en marxa una revolució democràtica, i una gran força social ens empeny a qui avui ocupem càrrecs de responsabilitat política perquè ajudem a democratitzar les nostres institucions, avançant en transparència i eficàcia, per posar els recursos públics al servei del bé comú.

Sou la nostra força. Us necessitem. Necessitem la vostre empenta, la vostra exigència i que ens recordeu, cada dia si cal, que darrere de les xifres hi ha persones, que els drets són el primer i que, afortunadament, tenim noves eines per garantir-los gràcies a l'enorme feina que esteu fent.

Tot i que, com sabeu, la competència en política d'habitatge és de la Generalitat, i la competència de canviar les lleis (hipotecària i d'enjudiciament civil, entre d'altres) és l'estat, des que vam arribar al govern de la ciutat el passat juny, estem dedicant molts esforços i recursos a abordar la urgència habitacional a Barcelona. Per aturar desnonaments i buscar alternatives, però també per pensar les polítiques d'habitatge a llarg termini, deixeu-me fer un primer llistat de coses que hem fet o que estan en procés:

1. Només arribar vam aprovar destinar 3'5 milions d'euros a ampliar el parc d'habitatge social fent ús del dret de tempteig i retracte.

2. Hem ampliat els ajuts al pagament del lloguer, tant en pressupost com en criteris d'accés. Per primera vegada (atenent una petició de la PAH i altres entitats socials), les famílies sense cap tipus d'ingrés que abans no tenien dret a aquests ajuts, ara sí poden accedir-hi. La partida és de 7 milions, hem rebut 2684 peticions i 1300 ja estan en tràmit. Totes aquestes ajudes van a evitar desnonaments per impagament de lloguer, que com sabeu suposen prop del 90% dels desnonaments de la ciutat.

3. Estem en procés de negociació amb la Sareb. L'Ajuntament està pressionant per signar un conveni de cessió de pisos buits en condicions dignes. Molt aviat esperem poder comunicar novetats sobre això.

4. En aplicació de la llei 24/2015 hem sol·licitat ja més de 1400 cessions d'habitatge a grans propietaris, inclosa la Sareb. Cap banc ha contestat a aquest requeriment, així que en els pròxims dies començarem el procés d'obrir expedients. Tenim identificats 13 casos de desallotjament imminent per part de grans propietaris als quals els hem comunicat l'obligació d'oferir lloguer social. Encara no s'han produït els desallotjaments ni hi ha hagut resposta. En cas que no compleixin l'estipulat per la llei, cursarem la demanda en els jutjats.

5. Quan vam arribar ens vam trobar unes oficines d'habitatge desbordades. Hem posat en marxa una Unitat especial Contra l'Exclusió Residencial: ara mateix hi ha tretze persones (i arribarà a haver-ne 21) que treballen a temps complet en prevenir els desnonaments que ens arriben, a intervenir personalment per aconseguir mediar i postergar-los, per guanyar un temps que permeti buscar solucions estables i dignes.

6. En aplicació de la moció impulsada per la PAH amb anterioritat a la llei 24/2015, hem començat a multar entitats financeres per tenir pisos buits i no posar-los en lloguer social. No està sent un procés fàcil: dels 12 bancs multats, tres ja tenen segones multes i tots han recorregut les sancions. En alguns casos, hi ha entitats que utilitzen els seus amplis recursos jurídics i altres mecanismes de pressió sobre els funcionaris públics municipals. És una cosa en el que cal seguir treballant, per poder garantir plena seguretat jurídica als treballadors que intervenen en els expedients. Hem detectat 1500 habitatges buits més que podrien donar lloc a sancions, dels quals 369 ja han estat inspeccionats i estan en tràmit de passar a "expedient de situació anòmala", que és la fase prèvia a la sanció.

7. Hem signat el primer conveni de cessió d'ús amb una cooperativa d'habitatge per a la construcció de 28 habitatges de lloguer accessible. És encara una xifra humil, però és el principi cap al nou model que volem incentivar. També hem aprofitat l'ampliació pressupostària de 2015 per a la compra d'habitatges a preu inferior de mercat.

8. El nostre principal objectiu a curt termini és mobilitzar l'habitatge buit cap al lloguer social, però donada la gran necessitat d'habitatge assequible que hi ha a la ciutat, també posarem en marxa un pla a mig-llarg termini per a la construcció d'habitatge destinat a ampliar el parc de lloguer social a més de 4000 habitatges.

9. Des de setembre fins a novembre hem intervingut en els 372 casos de desnonament que ens han estat notificats (via oficines d'habitatge, via PAH o via jutjats). Només en 14 casos no vam poder actuar, el que no vol dir en cap cas que ens desentenguem de les famílies afectades .

10. Hem ampliat els recursos per combatre la pobresa energètica. No només ampliant els ajuts per a famílies que no poden fer front als rebuts d'aigua, llum o gas, sinó, sobretot, interpel·lant les grans companyies subministradores perquè, en aplicació de la llei 24/2015, evitin els talls i es corresponsabilitzin cobrint part del deute de les famílies vulnerables.

Aquestes són algunes de les polítiques que hem iniciat en aquests primers 6 mesos. Tot i que encara queda molt per fer, m'atreviria a dir que s'està fent més en polítiques públiques d'habitatge en aquests últims mesos que en els últims anys, i és just reconèixer especialment als treballadors de l'Ajuntament que estan fent cada dia un esforç titànic. En qualsevol cas no podem ni volem ser autocomplaents: aplicar la llei 24/2015 ha de ser una prioritat, i no només per l'Ajuntament sinó també per a la Generalitat (que tot i ser l'administració competent en matèria d'habitatge- no ha destinat pressupost ni està formant als seus funcionaris perquè l'apliquin) i pels jutjats.

Mentre hi hagi, en aquesta ciutat, desnonaments de famílies vulnerables de les que l'Ajuntament no té notícia fins el mateix dia del desnonament, i mentre les administracions no disposem d'un parc públic de lloguer assequible suficient per a garantir el reallotjament, és el vostre deure denunciar-ho i pressionar: l'Ajuntament, a la Generalitat, a l'Estat, als jutjats ia qui faci falta. Jo faria el mateix al vostre lloc.

Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona